Regulamin uczestnictwa w rekolekcjach

Fundacja Magnalia Dei – organizator rekolekcji i spotkań o charakterze modlitewnym

 1. Rejestracja uczestników odbywa się drogą elektroniczną.
 2. Osoby wypełniające formularz a nie wpłacające kosztów uczestnictwa w terminie siedmiu dni mogą zostać wykreślone z listy uczestników.
 3. Ilość uczestników jest ograniczona przez organizatorów.
 4. Rekolekcje mają charakter zamknięty i tylko zarejestrowani uczestnicy mają prawo w nich uczestniczyć.
 5. Rekolekcje mogą być skierowane wyłącznie do określonej grupy uczestników co jest określone w procesie rejestracji.
 6. Uczestnicy nie mogą odstępować swoich wejściówek ( identyfikatorów ) osobom trzecim , a także przyprowadzać swoich znajomych na wybrane punkty programu rekolekcji.
 7. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 8. Zarejestrowanie się i wniesienie opłaty tytułem uczestnictwa w rekolekcjach jest jednoznaczne z pełnym i aktywnym udziałem w rekolekcjach.
 9. W przypadku skrócenia pobytu na rekolekcjach samego uczestnika koszty uczestnictwa nie ulegają zmianie.
 10. Wniesiona opłata i darowizna na cele statutowe fundacji nie podlega zwrotowi.
 11. Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu i odwołania rekolekcji i spotkań z przyczyn nie zawinionych przez organizatorów (np. odwołanie lotu z przyczyn pogodowych , ciężka choroba głoszącego itp. przypadki).
 12. Rekolekcje są prowadzone w duchu kościoła rzymskokatolickiego.
 13. Podczas trwania rekolekcji mogą być wykorzystywane urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez organizatorów jego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji bez ograniczeń.
 14. Dane osobowe zbierane w procesie zgłoszenia na rekolekcje są zbierane i przetwarzane tylko na potrzeby zgłoszenia uczestników. Służą jednoznacznej identyfikacji osoby zgłaszającej się.
 15. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu niezbędnym do realizacji procesu rejestracji, oraz otrzymywania drogą elektroniczną informacji od organizatora zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dekretu Konferencji Episkopatu Polski z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE. W myśl tej ustawy osoba zgłaszająca ma prawo do wglądu w swoje dane gromadzone przez organizatora oraz prawo do ich poprawiania.
 16. Osoba zgłaszająca się wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku i głosu zarejestrowanego podczas trwania rekolekcji zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.)
 17. Na całym terenie rekolekcji obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu,
 18. Uczestnicy rekolekcji i spotkań są zobowiązanie także do
 • przestrzegania regulaminu wewnętrznego ośrodka lub obiektu w którym się znajdują
 • zapewnić opiekę własnym dzieciom podczas całego czasu przebywania w ośrodku
 • stosowania się do próśb i zaleceń organizatorów i służb porządkowych
 • noszenia w widocznym miejscu przez cały czas trwania rekolekcji swoich identyfikatorów
 • zaakceptowania i przestrzegania niniejszego regulaminu.