Z ogromnym zaangażowaniem i pełnym zaufaniem Panu Bogu

„I rzekł do nich Jezus:”Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.” A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim.” Ewangelia św. Jana 1/17-18

W czerwcu 1960 r. Pan Jezus powołał do życia zakonnegoTeresę Kumari Valappila – siostrę Margaritha wraz z trzema innymi dziewczętami z miejscowości Trichur w Indiach – Kerala. Porzuciwszy swoje dotychczasowe obowiązki (porzuciwszy sieci) podążyły za wezwaniem Pana Jezusa. Przybywszy do Rzymu otrzymały papieskie błogosławieństwo od papieża Jana XXIII. Następnym etapem podróży były Niemcy. Siostra Margaritha należy do Zgromadzenia Sióstr od św. Józefa w Klasztorze św. Trudperta w Münstertal. W Historii Kościoła było to pierwsze wydarzenie, w którym wspomniane Zgromadzenie, jako pierwsze w Europie przyjęło dziewczęta do życia zakonnego z krajów azjatyckich. W czasie trania nowicjatu nauczyła się języka niemieckiego. 8 września 1962 r. złożyła pierwsze ślubowanie zakonne. Następnie podjęła naukę w celu uzyskania zawodu pielęgniarki. Po uzyskaniu tytułu pielęgniarki podjęła pracę w wielu szpitalach podległych Zgromadzeniu, w którym służyła. Przez okres ośmiu następnych lat pełniła funkcję pielęgniarki w Przychodni miejscowej gminy. Domy Opieki Społecznej, to kolejne miejsca pracy siostry, która angażując się w pomoc ludziom starszym spełniała oczekiwania stawianym wymaganiom. W tym czasie pełniła ona funkcję przełożonej. 1989 r. był rokiem przełomowym w życiu siostry Margaritha. Nieoczekiwana choroba zmusiła ją do przerwania dotychczas wykonywanej pracy. Stan zdrowia w jakim się znajdowała spowodował, iż zmieniła swój stosunek do modlitwy, dziękczynienia i Pieśni Chwały. Poprzez cierpienie odkryła nową drogę do Pana Boga ofiarując Mu siebie i swoje życie.

Jezus żyje również dziasiaj

W 1990 r. siostra Margaritha odwiedziła swoją chorą matkę w swojej Ojczyźnie w Indiach-Kerala i zetknęła się po raz pierwszy z Charyzmatycznym Ruchem Odnowy. Siostra otrzymywała często zaproszenie (począwszy od 1982 r.) od swojej matki do wzięcia udziału we wspólnych rekolekcjach, jednakże odrzucała te propozycje ulegając Europejskim wpływom ukierunkowujących jej postępowanie na drodze wiary. Wspomniany Charyzmatyczny Ruch Odnowy działający od ok. 20 lat przeżywał swój rozkwit i na kolejne zaproszenie swojej matki, która doznała łaski uzdrowienia, siostra Margatitha przychyliła się. Kierowała nią głównie chęć złożenia dziękczynienia Panu Bogu za przywrócenie zdrowia schorowanej matce. W ten oto sposób odbyła sostra wraz ze swoją matką rekolekcje, którym przewodził Ojciec Mathew Naikomparambil (należący do Zgromadzenia św. Wincenta) Uczestniczyło ok 5000 wiernych. Siostra przyznaje, iż chciała ograniczyć swoją obecność do obserwacji i że kierowała nią głównie ciekawość. Jednakże od samego początku zetknęła się z ogromną masą ludzi, którzy z uniesionymi do góry rękami chwalili Pana Boga . Ojciec Mathew powiedział: „Jezus, który również dzisiaj żyje, jest tutaj obecny i pragnie nas dotknąć aby nas uzdrowić.” Siostra pomyślała wtedy, że jeżeli Jezus rzeczywiście tutaj się znajduje, to z pewnością będzie czynił cuda dokonując uzdrowień. W tym momencie zawołał Ojciec Mathew donośnym głosem przez mikrofon: „Ty głuchoniema dziewczyno - Ty możesz już mówić i możesz też słyszeć! JEZUS rozwiązał twój język. Możesz więc mówić i możesz słyszeć!!!”
Siostra Margaritha była bardzo zdenerwowana i rozglądając się wkoło mówiła do siebie: „Jezu, jeżeli to jest prawdą , jeżeli Ty rzeczywiście dokonałeś tego uzdrowienia, to uczyniłeś to dla mnie, aby umocnić moją wiarę.” Nagle podeszło do mikrofonu małżeństwo ze swoją 14-letnią córeczką. Matka powiedziała, że dziecko od urodzenia było głuchonieme i że dzisiaj po raz pierwszy może mówić. Oddano mikrofon głuchoniemej a ona wołała: „JEZUS”. W tym momencie, siostra Margaritha uniosła swoje ręce do góry i zapominając o otaczających ją ludziach wychwalała Pana zalewając się przy tym łzami. W ten oto sposób stała się ona świadkiem tego, że Pan Jezus jest wśród nas żywy i dokonuje uzdrowień: ślepi widzą, głusi słyszą, niemi mówią, chromi mogą chodzić. Podczas głośnego wychwalania Pana, Pan Jezus nie tylko dotkną siostrę, ale również została ona na nowo narodzona w Jezusie Chrystusie. Podobnie jak wówczas Pan Jezus powiedział do Nikodema: ”Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeżeli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego.” J 3/3 Poprzez dotknięcie Pana Jezusa poznała wewnętrznie swoje nowe powołanie: „ Idź i głoś Słowo Boże w całej Europie. Roznoś radość i pokój, których tutaj doznałaś. Tego samego dnia potwierdził Pan Jezus nowe powołanie siostry Margarithy poprzez Ojca Mathewa. W 1999 r. za zgodą przełożonych siostry odbyły się pierwsze rekolekcje w jej rodzimym klasztorze - Św. Trudperta w Niemczech. Rekolekcje prowadzili indyjscy ojcowie ze Zgromadzenia św. Wincenta. Uczestnikami tych rekolekcji była 79 - grupa pielgrzymów z Indii. Podczas tych rekolekcji wielu wiernych doznało uzdrowień wewnętrznych i cielesnych. Do uzdrowionych należała też siostra Margaritha, która została uleczona z dokuczliwej alergi. Nawroty choroby trwały od ok 14 lat.

Ewangelizacja

Wspomniane rekolekcje zapoczątkowały ewangelizowanie, które odbywało się pod przewodnictwem i aktywnym współudziale siostry Margarithy. Nawiedzano liczne diecezje w Niemczech, przeprowadzając z powodzeniem rekolekcje, które prowadzili na przemian księża z Indii i z Niemiec oraz siostra Margaritha. Z czasem zaczęto organizować rekolekcje w innych krajach Europy: w Dani, w Szwecji, we Francji, w Szwajcari, w Austri, na Słowacji, w Kroacji, na Węgrzech, w Rumuni, na Ukrainie, w Rosji, na Białorusi, w Afryce i w USA. Początkowo prowadzeniem rekolekcji zajmowała się siostra dorywczo. W 1993 r. była ona oddelegowana do zajmowania się prowadzeniem tychże rekolekcji w znacznym wymiarze czasu. W kwietniu 1996 r. przejmuje prowadzenie działalności rekolekcyjnych w pełnym wymiarze czasu. Przełożona generalna siostry, popiera ją w pełni i pomaga we wszystkich poczynaniach z wiązanych z niesieniem pomocy w służbie Jezusa Chrystusa. W 1993 r. podczas modlitwy przeprowadzonej przez Ojca Mathewa, wraz z Charyzmatyczną Grupą Ruchu Odnowy – otrzymał wewnętrznie słowa, iż siostra Margaritha otrzyma wkrótce mały domek, a w późniejszym czasie ogromny dom w okolicy Frankfurtu, który będzie służył Ewangelizacji. 1 czerwca 1997 r. powstaje centrum modlitewne w miejscowości Massbach (diecezja Würzburg). Siostra Margaritha dostaje do pomocy siostrę Kilianę, która przez ostatnie 45 lat zajmowała się pielęgnacją i opieką ludzi chorych i starszych mieszkających w Domach Opieki Społecznej. Wkrótce okazało się, że dopiero co powstałe centrum jest za małe i następuje spełnienie drugiej części obietnicy Pana Jezusa. Pod koniec 1998 r. spotyka się siostra z panią dr. Block, właścicielką Ośrodka Uzdrowiskowego „Dom Rafała” (niem. „Haus Raphael”) i po półgodzinnej rozmowie (siostra nie znała pani doktor) otrzymuje w darze ten Ośrodek. Na opisanym przykładzie widzimy jak Wszechmogący Bóg wprowadza Swoje plany w życie poprzez działanie Ducha Swiętego. W ten oto sposób w marcu 1999 r. siostry zakonne Margaritha i Kiliana otrzymują oficjalną zgodę na utworzenie Centrum Ewangelizacji w „Domu Rafała” w miejscowości Bad – Soden – Salmünster (diecezja Fulda) od ks. Arcybiskupa dr J. Dyba.
Początkowo dysponowano miejscami dla 100 osób, później - 500 osób, następnie - 600 osób. Obecnie Hala-modlitewna otrzymująca patronat „św. Teresy z Lisieux” posiada 800 miejsc siedzących, które są prawie zawsze zajęte.
Odbywane rekolekcje i dni modlitwy umacniają wiarę zgromadzonych wiernych poprzez: Słowo Boże, Msze Swięte, Sakrament pojednania, Pieśni Chwały, Adorację Najświętszego Sakramentu, Różaniec oraz modlitwy do Ducha Swiętego z prośbą o otrzymanie Darów Ducha Swiętego i liczne błogosławieństwa. Tematem rekolekcji jest m.in.: Miłość Boga, Pan Jezus jest naszym jedynym ratunkiem i Zbawicielem, Słowo Boże, Matka Boska, Przebaczanie, Zal za grzechy i nawrócenie, Uzdrowienia wewnętrzne, Modlitwa, Wiara, Duch Swięty, Dary Ducha Swiętego........... Liczni uczestnicy odbywanych tutaj rekolekcji dają świadectwa uzdrowienia i uwolnień od wszelkich nałogów na drodze wiary. Wielu wiernych świadczy o odkrywaniu swojego życia na nowo.

Chwała Panu!


A oto adres Centrum Ewangelizacji w Niemczech:
Haus Raphael
Parkstr. 2a
63628 Bad-Soden-Salmünster
Tel.:0049 6056 740 447
Fax: 0049 6056 740 419
Strona internetowa: www.haus-Raphael-ke.de
Dr. Block . Tłumaczenie wybranych fragmentów z j. niemieckiego - Z. Galek

Tekst zapożyczony ze strony: http://xwaldemar.alleluja.pl/tekst.php?numer=38093